Meteen naar de inhoud

Verzekering

Het bestuur heeft het gebouw Scala opnieuw laten taxeren ten behoeve van de opstalverzekering. Deze vijfjaarlijkse verplichting is opgenomen in de splitsingsakte. De regels voor taxatie zijn in de afgelopen periode gewijzigd. Dat heeft gevolgen voor onze opstalverzekering.

De opstalverzekering is afgesloten bij Centraal Beheer / Achmea. Deze verzekering dekt schade aan spullen die vastzitten in en aan het gebouw. Daaronder vallen ook de leidingen, de keuken, de badkamer en het toilet.

De taxateur heeft stelposten opgenomen:

  • Wel getaxeerd zijn:
    • een stelpost met een waarde van € 15.000 per woning voor een keuken met inbouwapparatuur en een sanitaire ruimte(n);
    • een afwerkingsniveau in de woningen, waarbij wij uitgaan van cement dekvloeren, behangklaar opgeleverde wanden en gespoten plafonds;
  • Niet getaxeerd zijn:
    • de woningverbeteringen voor zover deze de stelpost van € 15.000 per woning voor een keuken met inbouwapparatuur en sanitaire ruimte(n) te boven gaan;
    • de bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige voorzieningen/verbeteringen, welke als extra investeringen, voor rekening en/of risico van de appartementeneigenaars/-huurders in de woningen zijn aangebracht.

De woningverbeteringen zijn vastgesteld op basis van ‘premier risque’ voor een bedrag van €5.250 per woning inclusief btw.

Is de afwerking van jouw appartement beter of duurder? Dan is het verstandig een aanvullende verzekering af te sluiten. Dit heet het eigenarenbelang. Als je bijvoorbeeld een veel duurdere badkamer of keuken hebt dan de andere eigenaren kun je dit bij de meeste verzekeraars meeverzekeren. Let dan wel even op de premie; het eigenarenbelang moet je kunnen verzekeren tegen opstalpremie. Het is onjuist als de – veel duurdere – inboedelpremie in rekening wordt gebracht.