Ga naar de inhoud

Alles over

De basis voor de VvE is de splitsingsakte, daarin staat elk appartementsrecht binnen Scala omschreven. Naast dit privé-gedeelte zijn de gemeenschappelijke delen van het gebouw het eigendom van de Vereniging van Eigenaren. De VvE beheert dit collectieve eigendom. Elke eigenaar van een appartementsrecht is van rechtswege lid van de VvE.

Eenmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering (alv) gehouden. Het bestuur bereidt de alv voor. In deze vergadering wordt onder meer besloten over de jaarrekening, besteden van geld uit het reservefonds en de begroting voor het komend jaar. Het bestuur krijgt met een vastgestelde begroting mandaat van de alv.

De splitsingsakte schrijft voor dat de alv binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden wordt. In de regel wordt de vergadering gepland binnen de maanden maart-april-mei.

Uit de leden wordt door de algemene ledenvergadering een bestuur gekozen. Het huidige bestuur bestaat uit vijf personen. De bestuurssamenstelling kunt u vinden op de site van de HuisHouding.

De bevoegdheid van het bestuur wordt ontleend aan de wet, de splitsingsakte, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de vergadering van eigenaars. De taken van het bestuur zijn:

 • opstellen van de jaarstukken
 • opstellen van de begroting
 • afsluiten van voorgeschreven verzekeringen
 • beheren van de financiën van de VvE
 • incasseren van de maandelijkse bijdragen
 • bijhouden wie de huidige bewoners zijn
 • uitvoeren van besluiten die de alv
 • zorgdragen voor het onderhoud van de gemeenschappelijke zaken
 • het uitschrijven van vergaderingen


Door goedkeuring van de jaarstukken door de VvE-leden in de vergadering, zijn de bestuurders niet meer aansprakelijk voor het gevoerde beleid.

MeerJarenOnderhoudsPlan

Elke VvE is wettelijk verplicht te sparen voor groot onderhoud. In 2021 is het MJOP door een extern bureau opgesteld en in de alv van 24 maart 2021 vastgesteld. Mede op basis van dit plan wordt de maandelijkse VvE-bijdrage vastgesteld.

Het plan omvat een prognose van het onderhoud voor de komende 48 jaar. In de nabije toekomst betreft het onderhoud vooral schilderwerk.

De volgende verzekeringen zijn afgesloten:

 • Gebouw
 • Glasverzekering
 • Aansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Rechtsbijstand
 • Ongevallen

Ten behoeve van de opstalverzekering vindt elke vijf jaar een taxatie plaats. In december 2021 is de laatste taxatie gehouden.

Tot nu toe is de VvE erin geslaagd de kosten laag te houden. Daardoor is de maandelijkse bijdrage vanaf 2008 niet harder gestegen dan de inflatie.

U kunt zelf een bijdrage leveren aan het laag houden van de kosten door:
– deel te nemen aan de klusdagen
– defecten snel te melden
– geen onbekenden in het complex toe te laten

Loading