Ga naar de inhoud

Het gebouw

Architectuur en voorzieningen.

Info

Opleverinfo van de aannemer (pdf 8 MB).

Wegwijs

Alle informatie over (wonen in) Scala.

Wat en waar

Storingen, schade, meldingen en verzoeken.

De vereniging bestaat uit de eigenaren van de appartementen in Scala. De VvE is verantwoordelijk voor het gebouw. Het complex omvat 131 appartementen en een parkeergarage.

Eenmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering (alv) gehouden. In deze vergadering wordt besloten over het onderhoud, de schoonmaak en over de begroting. Uit de leden wordt een dagelijks bestuur gekozen.

Om de gezamenlijke kosten laag te houden wordt één tot tweemaal per jaar een klusdag gehouden. Ook voeren we enkele onderhoudstaken zelf uit.

Het dagelijks beheer is overgedragen aan een professionele partij. Wij hebben gekozen voor ‘de HuisHouding’. Zij voeren de financiële administratie en zij verzorgen uw reparatieverzoeken.

Op de site van de HuisHouding kun je alle belangrijke documenten zoals de financiële jaarstukken, het onderhoudsplan, de notulen van de vergaderingen (alv) en de bestuurssamenstelling vinden.

De inlogcodes krijg je na de eigendomsoverdracht toegestuurd.

Hoofdregel:
Storingen en schade meldt u op de site van de HuisHouding.

Voor de volgende zaken neemt u contact op met het bestuur:
Onregelmatigheden
Extra toegangsdruppels
Defecte verlichting
Calamiteiten (toegangsdeuren / liften )
Verzoek om extra voorzieningen
Onderwerpen die in de alv besproken worden

Loading